مولی علی(ع)

سلام دوستان:

خواستم شعری در مورد مولا علی(ع) تقدیم کنم

ازآنجا که شاعر نیستم خواهش می کنم اهل ذوق

 آن را کامل کنند.

این علی کیست که عالم همه محضر اوست

وین چه نوری است که نورها همه پرتو اوست

به هر طرف بنگری حسن جمالش ای دوست

هر کجا سخن از نغمه ی مستانه ی اوست .

/ 3 نظر / 23 بازدید
بحرانی

سلام : عالم همه محضرخداست واونورآسمانهاوزمین است .وبرگ درختان سبزدرنظرهوشیارهرورقش دفتری است معرفت کردگارو... بنظراین دوبیتی به نقل ازخودحضرت که فرموددوگروه درموردایشان به انحر اف رفته اندباشد.یعنی به راه افراط . ضمناسال نومبارک برشما وخانواده محترم.وخیلی مخلصیم.

AZAR

[لبخند][گل]