عالم برتر

به قبرستان گذر کردم صباحی شنیدم ناله وافغان وآهی

شنیدم کله ای با خاک می گفت که این دنیا نمی ارزد بکاهی

آیا منظور بابا طاهر این نیست که باید عالمی بر تر از این دنیا ی خاکی

را در خود وبرای خود ایجاد کنیم؟عالمی که باقی وابدی است وبا پراکندگی

این بدن خاکی با جلاتر وشیرین تر خود نمایی خواهد کرد؟

/ 0 نظر / 62 بازدید