قبر چیست؟

سلام: آیا وقتی که کوهها در آستانه قیامت گرد و غبار شدند دیگر قبرستانی می ماند که جسم مرده از درون آن در آید؟پس آن قبری که انسان باید از آن درآید چیست؟

در قرآن آمده است که :ای پیامبر تو اهل قبور را نمی توانی بشنوانی؟ منظور از این اهل قبور کیست ؟پیامبر که در قبرستان برای مرده ها که سخنرانی نمی کرده است! پس قبر در اینجا یعنی چه ؟ود روایات آمده که قبر باغی از باغ های بهشت ویا گودالی از گودالهای جهنم است ؟ پس منظور از این قبر با این وسعت چیست ؟

پس آیا قبر چیست... ؟ فکر کن و جواب مرا بنویس ای ساکن قبر!!!

/ 0 نظر / 60 بازدید