حق یا خراقه

غزل حضرت آیت الله صافی که در پانزدهم فروردین سال 1390 برای حضرت امام زمان علیه السلام سروده اند.

 

 

ما را ز کورش و کی و جم اعتبار نیست 

 

فخری به داریوش و به اسفندیار نیست 

 

مرده است دور رستم و سیروس و کیقباد 

ما را به جاهلیت آن دوره کار نیست 

 

در سایه محمد و آل محمدیم 

 

برتر از این برای بشر افتخار نیست 

 

ابنای دین و سوره توحید و کوثریم 

 

بر دل ز کفر و شرک و شرارت غبار نیست 

 

اسلام، اعتقاد و نظام و هویت است 

 

هر کس نداشت در دو جهان رستگار نیست 

 

اندر دژ ولایت و حصن امامتیم 

 

مانند این حصار به گیتی حصار نیست 

 

ما امت عدالت و صلح و اخوتیم 

 

در ما نفاق و شیطنتِ دیو سار نیست 

 

از جاهلیت مجوس نگیریم رسم و راه 

 

ما را به جز ولایت مهدی (ع) شعار نیست 

 

اعلام «ان اکرمکم» باشد این پیام 

 

در کیش ما به رنگ و نژاد اعتبار نیست 

 

گر مدعی تلاش به توهین ما کند 

 

با او بگو که از تو جز این انتظار نیست 

 

تو باش و هفت خوان و خرافات و ترّهات 

 

راهی که می‌ روی ره پروردگار نیست 

 

زنده است دین احمد (ص) و قرآن و اهل بیت (ع) 

 

اکمل از آن طریق سوی کردگار نیست 

 

یارب رسان امام زمان منجی جهان 

 

فرّخ، زمان او که در آن، کار عار نیست 

 

پر می‌ کند ز عدل به امر خدا زمین 

 

بهتر ز عصر دولت او روزگار نیست 

 

آئین دین مداری و تقوی شود رواج 

 

رسم فساد و شرب مدام و قمار نیست 

 

مؤمن عزیز گردد و کافر شود ذلیل 

 

مرد خدا به دوره او خوار و زار نیست

غزل حضرت آیت الله صافی که در پانزدهم فروردین سال 1390 برای حضرت امام زمان علیه السلام سروده اند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید