نقد دعای سمات

بسم الله الرحمن الرحیم:

تحریف در دعای شریف سمات:

آوردن سه فراز از عظمت موسای کلیم که یک فراز بزرگ آن به سیاق توضیحات جزئی

مرسوم در تورات است از آنجا که آمده:

وفی منبجسات التی صنعت بها العجائب فی بحر سوف و...!

وهمچنین در سایه قرار دادن عظمت پیامبر اعظم حضرت محمد (ص)!

وحذف ماهرانه حضرت اسمائیل  خصوصا با یاد آوری حضرت اسحاق در دو نوبت !

وکلا سیاق از هم گسیخته دعا که بعید است از امام معصومی اینطور به هم رسد!

لذا از همه دل داران الهی خواهش می کنم خصوصا از جناب حسن زاده آملی

که با توجه خاص و ارتباط با صاحب الزمان پرده از روی حقیقت دعای سمات بردارند.

ان شاء الله.عباس حکمت 2|9|1397 هجری شمسی والسلام.

/ 0 نظر / 9 بازدید