مذاکرات 5+1

سلام دوستان

 یک شعر قدیمی از یک داستان قدیمی رااز نوشته ها ی

  آقای حسینعلی رضوی ( کتاب چنته) برایتان نقل می کنم:

 سیصد سواره گیسه گو---  بالای گدار گیسه گو!

 بابات خبر کن گیسه گو--- لشکر بدر کن گیسه گو!

 میشای رنگی گیسه گو--- بزهای زنگی گیسه گو!

 قوچای جنگی گیسه گو--- دزدای بنگی گیسه گو! 

(برای تیم مذاکره کننده آرزوی موفقیت دارم.) والسلام

 

/ 3 نظر / 32 بازدید
آسمان

سلام استاد حکمت! واقعا مفتخرم می کنید که این قدر دقیق و زیبا به پست هایم توجه می کنید.حتی اگر در گفته هایتان بر من خرده بگیرید خوشحال می شوم چون نگاهتان به هستی را از جنس نگاه خود می بینم. دقیقاً!من هم کاملا اعتقاد دارم اوست که برایم دلتنگی می کند که به بیقراری من می انجامد! نامه از من به من تعبیر پیچیده ای است که اگر بخواهم شرح دهم باید زیاد بگویم یک نکته ظریف دارد..هنوز هم همینم...عجین شده با یار..گلآسمان صدایم می کند...هوایی ام نکن استاد تازه چند روزی است بی تابی ام آرام گرفته...ولی به احترام شما پستی می گذارم و دل ها را پرواز می دهم و دل شما را نیز. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] از حضور شما بسیار متشکرم

توشنامئیتی

آسمان اینقدر زیبا سخن گفتند که من کوچیک تر از آنم که بخوام مثل بزرگواری چون آسمان نظر بدم با نظر آسمان عزیز 100 در 100 موافقم[گل]