تسلیم مولا .

 سلام دوستان

 آمده ام سر تسلیم در برابر یاری فرود آورم که از همه مردم

  عالم وفادارتر به خدای عالم وتسلیم تمام وکمال او می باشد.

   دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم

   مادر دهر ندارد پسری بهتر از این .

   خوش آنساعت که یار از در درآید

   شب هجران وروز غم سر آید

   زدل بیرون  کنم جان را بصد شوق

   همین دانم که جایش دلبرآید .

    گلعذاری زگلستان جهان ما را بس

    زین چمن سایه ات ای سرو روان ما را بس

    یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

    دولت صحبت آن مونس جان ما را بس .

  دوستان انشاءالله سایه نشین آن سرو بالا بلند

عالم هستی باشید.التماس دعا . قلبقلبقلبقلبقلب

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
آزاده

درود و سپاس از کامنت صاف و بی آلایشتان به گمانم سوءتفاهمی رخ داده, مقصود اصلن رسیدن به جنس مخالف نیست. در نگارش به کار بردن برخی واژه ها کنایه ای است تا بتوان برخی احساسات را بیان کرد. در هر حال ممنون دار از توجه تان