لاله های شیراز

شیراز را شهر گل وبلبل گفته اند ، وحق هم گفته اند .آنجا لاله هایی ریشه در زمین وغنچه در آسمان دارند که دل هر رهگذری را می ربایند .از شجره طوبای زهرای مرضیّه چه شاخه های سرسبز وپر برکتی که استاندار فارس(قتلغ خان )به دستور مامون شیراز را مزین به آنها کرده است که تا قیامت آنجا قیامت است ... 

/ 1 نظر / 48 بازدید
حسن

سلام وخیلی ممنون وب سایت زیبایی است