بهار در بهار

استاد غفاری

خورشیدی در اعتکاف شهربابک

آسمان اعتکاف شهربابک امسال ستاره باران بود .روحانی عزیزی

چون حجه الاسلام غفاری از شاگردان جناب آقای بهجت وکه شاگرد

با واسطه ی علامه طباطبایی هم هست با جمع دوستانشان

به شهربابک آمدند واعتکاف مسجد امام صادق شهربابک را معراجی

کردند چه رشد وچه بالندگی را من مشاهده می کردم .آدم آنچه در

کتاب ها از عبادات واشک ها وسجده های انبیاء واولیاء خوانده بود

بوضوح مشاهده می کرد .مردان وجوانانی که ایمان را وارد قلبشان

کرده بودند .وبه ولایت ورهبری ومعنویت صاحب الزمان ارادت خاص

داشتند .چه چشمه گوارایی خدا ما  محروم نفرماید وروزی همه

بگرداند .

/ 0 نظر / 69 بازدید