یلدا

 شب درازی است  شب فقرا ومظلومین!

شب درازی است شب نیکان در بند ستم!

شب درازی است شب عزیز از دست داده ها!

شب درازی است شب تهمت شنیده ها!

شب درازی است شب دانایان هم زیست با نادانان!

اما هیچکدام به درازی شب عاشق در هجر معشوق نیست!

ای خورشید محبت بیا وبتاب وشب درازما را سحر کن.

/ 3 نظر / 33 بازدید
علی

°°°°°°°°°°°°|/ °°°°°°°°°°°°|_/ °°°°°°°°°°°°|__/ °°°°°°°°°°°°|___/ °°°°°°°°°°°°|____/° °°°°°°°°°°°°|_____/° °°°°°°°°°°°°|______/° °°°°°°______|_________________ ~~~~/__ بيا اينم وسيله حالا ديگه_\~~~~~~ ~~~~~/ _ميتوني بهم سر بزني _\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~* ¯´¨ ¨`*•~-.¸..... *•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´

توشنامئیتی

سپاس و صد سپاس و تبریک برای شما استاد و برادر ارجمندم[گل]