صاحب الزمان یا کورش؟

چرا دنیای امروز صاحب الزمان (حضرت مهدی ع)را رها کرده ودست دنبال توهماتی از کورش گرفته است ؟چرا با آن همه سخن ناب وعدالتخواه و حقوق بشری مولی درنهج البلاغه باز دنبال کلمات مبهم و غیر عملی کورش را می گیرند !جوابش ساده است که آنها دنبال حقوق بشر نیستند بلکه به دنبال فریب و حکومت کردن بر گرده مردم بی هویت هستند!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید