دنیای زیبا

 

روایت:هرکس در دلش یک اندیشه بد نسبت

 

  به دیگران داشته باشد ، خدا او را نمی پذیرد

 

  (هیچ عملی را از او قبول نمی کند)!!!

 

              (اصول کافی جلد4 صفحه65)قلب 

 

 آیا اگر همه ما در نیت واندیشه خیر خواه

 

 هم بودیم دنیا گلستان نمی شد! پس بیایید

 

  اینگونه باشیم ، تا سروری مولا صاحب

 

   الزمان را بر خودمان ببینیمماچماچماچقلبقلبقلب

/ 4 نظر / 33 بازدید
دونه برف

تا اون عشق اصیل وجود نداشته باشه. سعادته عشق بین دوآهو به وجود نمیاد. عشق بین دو آهو جواب عاشقانه خداست به عشقی که قبلا تقدیمش شده. تجلیه زمینی[گل]

بیقرار

دوست دارم که یک شب جمعه/ صبح گردد به رسم خوش عهدی ناگهان بشنوم زسمت حجاز/ نغمه ی دلخوش انا المهدی

Adrenalin

متن زیبایی بود... موانع ظهور ایشون اعمال ما هستن... پس باید خودمون بیدار شویم آفتاب که همیشه هست.... [گل] ((اللهم عجل الولیک الفرج))

hosseinyousefirazin

با انتقاد از محضرتان که خیلی نا عادلانه وخام در مورد من قضاوت کردید ومرا به کسی چون صمد بهرنگ تشبیه کردیدقطعه شعری در رابطه با این نوشته ی شما گرانسنگ تقدیم میکنم بوی باغ بهشت جمکران در بیکران غرق است ومن چشم بر محراب در این گوشه ی پنهان دل باز کردم جانمازی را به پهنای افق های دراز در فراسوی خط راز ونیاز تا که اید بر مشامم بوئی از باغ بهشت چشم بیند رد پائی از پس دیوار غیب از خدا خواهد توان پا برای پیشواز وه چه طناز است وناز لحظه ی رو حانی غالب به من پرده های هر دو هستی بر کناری رفته گویا از نشیب واز فراز درب جنت گشته باز بر "غریبی "که بچیند ترفه گل های نیاز حکمت جان روزی عازم قم بودم این شعر را در ماشین نوشتم رفتم جا بگیرم از خانه ی معلمان قم گفتند اقا جا نداریم تا از دلم گذشت که اقا جان اینها چه رفتاری با من می کنند یکی مرا صدا زد گفت اقا ضمن جائی بریتان داریم شام هم خانوادگی مهمانحضرت معصومه اید .سرتان را درد نیارم به قیامت اعتقاد داریداگر دارید من شاکیم